top of page

Засади навчання базовим навичкам сімейного медіатора

Переглянути список осіб, що підтримали та підписали Засади

Що означає приєднання до Засад навчання базовим навичкам сімейного медіатора:

  • визнання та підтримку впровадження Засад Навчання Базовим Навичкам Сімейного Медіатора;

  • засвідчення свого наміру дотримуватись рекомендацій, наведених у Засадах, під час розробки програм з підготовки сімейних медіаторів;

  • отримання права інформувати про приєднання до Засад шляхом розміщення відповідного повідомлення на власних інтернетресурсах, сторінках соціальних мереж та в описі навчальних програм з активним посиланням на оригінальний текст Засад, розміщений на цьому сайті

Розробка вимог до спеціалізованого навчання медіаторів здійснювалася ГО «Асоціація сімейних медіаторів України» з метою забезпечення належної якості надання послуг сімейної медіації та з огляду на напрацювання значного досвіду в сфері сімейної медіації в Україні та підвищення темпів її розвитку і поширення, появою значної кількості практик медіації, збільшення інтересу до медіації в суспільстві.

Дані Засади розроблено на основі та в розвиток Основних засад навчання базовим навичкам медіатора, Національної асоціації медіаторів України від 02.09.2019 р.

Засади навчання основам сімейної медіації є погодженням принципів, умов та типових вимог (мінімального обсягу) до навчання сімейних медіаторів, які б спиралися на визнані в Європі та світі положення і забезпечували б належну компетентність медіаторів по завершенню спеціалізованого навчання оновам сімейної медіації, що грунтується на попередньо здобутому базовому рівні.

До розробки даних Засад ​були залучені ​тренери навчальних центрів та медіатори-практики із значним досвідом. ​До обговорення документу також було запрошено всіх представників спільноти, значний внесок у коментування внесли медіатори ГО НАМУ.

Навчання відповідно до цих Засад має завданням забезпечити особі рівень компетентності, достатній для початку практики як сімейного медіатора та продовження навчання на спеціалізованих програмах для набуття специфічних навичок сімейного медіатора з різних питань.

bottom of page