top of page

Законодавство,
що регулює процес медіації

Закон України "Про медіацію".

Рекомендація No R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації в сімейних справах.

Керівні принципи No 14 для кращого виконання наявних Рекомендацій щодо медіації в сімейних справах і щодо медіації в цивільних справах, ухвалено Європейською комісією з ефективності правосуддя 7 грудня 2007 р.

bottom of page