top of page

Під час медіації у сторін сімейного конфлікту (спору)

нерідко виникає потреба у правничій допомозі, зокрема, коли:

 • врегулювання потребують питання правового характеру;

 • справа перебуває на розгляді в суді; 

 • конфлікт залишається після винесеного судом рішення, в т.ч. на стадії примусового виконання рішення суду.

 • сторони бажають зафіксувати досягнуті домовленості у мировій угоді

Для отримання правничої допомоги сторони мають право залучати адвоката до процедури медіації.

 

На стадії підготовки до медіації та її проведення адвокат може: 

 • надавати правничу допомогу;

 • консультувати щодо правових перспектив та аспектів врегулювання конфлікту; 

 • подавати клопотання про зупинення судового провадження, відповідно до п.4(1) ч.1 ст. 251 Цивільного процесуального кодексу України;

 • надавати консультації щодо того, чи не суперечать законодавству домовленості сторін, досягнуті в медіації; 

 • надавати допомогу в оформленні домовленостей, досягнутих за результатами медіації. 

 

ЩО РОБИТЬ МЕДІАТОР:

 • допомагає всебічно проаналізувати ситуацію та шукати нові спільні рішення; 

 • сприяє врахуванню потреб та інтересів обох сторін та дитини; 

 • допомагає впоратись з емоціями та налагодити ефективну взаємодію між сторонами; 

 • сприяє перевірці сторонами реалістичності виконання досягнутих домовленостей; 

 • проводить медіацію з дотриманням принципів добровільності, конфіденційності, самовизначення та рівності прав сторін медіації, а також принципу власної нейтральності та неупередженості як медіатора. 

 

МЕДІАТОР НЕ МОЖЕ:

 • суміщати функцію медіатора з функцією іншого учасника медіації в одному конфлікті (спорі); ● надавати сторонам медіації консультації та рекомендації щодо прийняття рішення по суті конфлікту (спору);

 •  бути представником будь-якої зі сторін у судовому провадженні у конфлікті (спорі), в якому він є чи був медіатором.

Порядок проведення медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання щодо процедури визначаються Законом України «Про медіацію».

 

ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ РЕЗУЛЬТАТИ МЕДІАЦІЇ:

 • угода за результатами медіації, цивільно-правовий договір, у т.ч. нотаріально посвідчений; 

 • мирова угода;

 • домовленості щодо визнання позову повністю або частково, подання заяви про залишення позову без розгляду, відмови від позову тощо.

 

Сторони також можуть прийняти проміжні та/або тимчасові рішення щодо способів участі одного з батьків у вихованні дитини: періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку тощо.

 

60 відсотків судового збору повертається сторонам, якщо за результатами медіації сторони домовились укласти мирову угоду, позивач відмовився від позову або відповідач визнав позов. 

 

Медіатор не може бути допитаний як свідок у справі (провадженні) щодо інформації, яка стала йому відома під час підготовки та проведення медіації. 

 

Медіація може бути проведена до звернення до суду або під час судового провадження, або під час виконання рішення суду.

 

Проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності.

 

Ознайомитись з інформаційними матеріалами:

Буклет

Сімейна медіація, що треба знати адвокату

 

У випадку, якщо у Вас залишились питання, ми будемо раді на них відповісти 

https://www.afmu.org.ua/contacts

bottom of page