top of page

З прийняттям Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021 внесені відповідні зміни до Процесуальних кодексів України, Кодексу законів про працю України, Земельний кодекс України які надають можливість застосовувати медіацію в справах що перебувають в проваджені суду.

Про процесуальні можливості, права та обов’язки суду, сторін та адвокатів зазначено нижче.

Так, ч.7 ст. 49 Цивільного процесуального кодексу України передбачена можливість примирення сторін, у тому числі шляхом медіації, на будь-якій стадії судового процесу, а результат домовленостей сторін може бути оформлений мировою угодою.

Відповідно до змін внесених у ч.2 ст. 197 ЦПК України суддя під час підготовчого засідання з’ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, та за положеннями п.5 ч.5 ст. 198 ЦПК України якщо сторони домовились провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, суд може оголосити перерву в підготовчому засіданні. Крім того, якщо обидві сторони звернулися з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації, суд зобов’язаний задовольнити його, що регламентовано п.41 ч.1 ст.251 ЦПК України.

Приємним доповненням цивільного процесуального законодавства стало внесення змін до ч.2 ст. 142 ЦПК України, згідно якої у разі якщо домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто сторонами за результатами проведення медіації - суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) з державного бюджету 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні відповідної апеляційної чи касаційної скарг.

bottom of page