top of page

Медіація як спосіб врегулювання сімейних конфліктів (спорів)

Про онлайн-курс

Цей курс створено за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Справедливість для всіх». Погляди авторів, викладені у цьому курсі, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки. МЕТА КУРСУ: підвищення обізнаності правників щодо процедури медіації, розуміння її сутності, принципів і форматів її проведення в конфліктах (спорах), в тому числі сімейних, для формування розуміння доцільності застосування медіації особами, що перебувають в конфлікті, усвідомлення можливих точок дотику та конструктивної взаємодії з медіатором щодо ефективного вирішення конфліктів (спорів), інформування сторін конфлікту (спору) про медіацію як альтернативний спосіб вирішення. ЗАВДАННЯ КУРСУ: - сформувати розуміння сутності медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору); - сформувати розуміння доцільності застосування медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору) в справах, що перебувають в провадженні суду; - зрозуміти особливості медіації у сімейних конфліктах (спорах) та за участі дітей; - сформувати розуміння ролі та принципів комплексного підходу правників до застосування медіації; - сформувати спроможність суддів інформувати та ініціювати звернення сторін сімейного спору за послугою медіації. За результатами курсу учасники будуть ЗНАТИ та УМІТИ: - аналізувати конфлікт, виділяти особливості сімейного конфлікту та визначати доцільність застосування медіації для його вирішення; - аналізувати та застосувати міжнародне законодавство та норми національного законодавства про медіацію; - сприяти розумінню сторін щодо процедури медіації як позасудового способу врегулювання конфлікту (спору) на всіх стадіях цивільного судочинства; - сприяти використанню медіації у цивільних справах, для забезпечення найкращих інтересів дитини; - визначати категорії спорів, при врегулюванні яких доцільно застосування медіації.

Вже берете участь? Увійти

bottom of page